KADRA

Zespół pedagogiczny Przedszkola tworzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający różnorodne zainteresowania i predyspozycje o charakterze artystycznym. Jednocześnie, staramy się, aby zawsze były to osoby o szczególnym profilu osobowościowym, łączące w sobie cechy dobrego opiekuna – przyjaciela i nauczyciela -przewodnika. Wszyscy nauczyciele objęci są programem doskonalenia zawodowego. Pracę nauczycieli dzielnie wspierają panie z personelu pomocniczego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ich praca jest ważna, a często wręcz nieoceniona z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania Przedszkola. Dlatego też na stanowiska pomocnicze (pomoce pedagogiczne, obsługa) dobierane są osoby o cechach osobowościowych szczególnie przydatnych w pracy z Dziećmi.

Kadra przedszkolna: 

Grażyna Pawłowska – Dyrektor Zarządzający i właściciel Przedszkola „Czarodziejski Ogród” i Żłobku „Hop-bęc!”

Anna Ossowska – wicedyrektor w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród” i Żłobku „Hop-bęc!”, logopeda

Małgorzata Kaiser – pracownik administracyjny w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród” i Żłobku „Hop-bęc!”

Jagoda Husakowska– wychowawca „Zerówki” i nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Justyna Odrobna-Żłobecka – wychowawca grupy 5-latków  w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Anna Gulik – wychowawca grupy 5-latków i nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Idalia Dubacka – wychowawca grupy 4-latków i nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Hanna Roszak – wychowawca grupy 4-latków i nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Alicja Maciejewska – wychowawca grupy 3-latków i nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Małgorzata Perlińska-Baraniak – zajęcia muzyczne, rytmiczne, bębniarskie i teatralne w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Katarzyna Ostrowska – pomoc pedagogiczna w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Izabela Schmidt – pomoc pedagogiczna w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród” i Żłobku „Hop-bęc!”

Kadra żłobkowa:

Marzena Bernadek – opiekun w Żłobku „Hop-bęc!”

Kamila Dziedzic  – opiekun w Żłobku „Hop-bęc!”

Obsługa kuchni:

Marlena Wyrwa  – kucharka w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród” i Żłobku „Hop-bęc!”

Beata Matłoka – pomoc kuchenna w Przedszkolu „Czarodziejski Ogród” i Żłobku „Hop-bęc!”