KADRA

 
Zespół pedagogiczny Przedszkola tworzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający różnorodne zainteresowania i predyspozycje o charakterze artystycznym. Jednocześnie, staramy się, aby zawsze były to osoby o szczególnym profilu osobowościowym, łączące w sobie cechy dobrego opiekuna – przyjaciela i nauczyciela -przewodnika. Wszyscy nauczyciele objęci są programem doskonalenia zawodowego. Pracę nauczycieli dzielnie wspierają panie z personelu pomocniczego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ich praca jest ważna, a często wręcz nieoceniona z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania Przedszkola. Dlatego też na stanowiska pomocnicze (pomoce pedagogiczne, obsługa) dobierane są osoby o cechach osobowościowych szczególnie przydatnych w pracy z Dziećmi.
Kadra pedagogiczna: 

Grażyna Pawłowska – dyrektor

Anna Ossowska – wicedyrektor

Jagoda Husakowska– wicedyrektor, wychowawca 5-latków

Justyna Odrobna-Żłobecka – wychowawca “Zerówki”

Idalia Dubacka – wychowawca grupy 5-latków

Alicja Kleszcz – wychowawca grupy 4-latków

Katarzyna Golec – wychowawca grupy 3-latków