PLAN DNIA

Plan dnia dla grupy 2,5 i 3 latków

6.30-8.30 Przyjmowanie dzieci do Przedszkola, czas zabaw samodzielnych
7.00-8.30 Powitanie dnia. Zabawy muzyczno-ruchowe/ praca indywidualna z Dzieckiem
8.30-8.45 Gimnastyka poranna- ćwiczenia ogólnorozwojowe i elementy profilaktyki wad postawy
8.45-9.00 Toaleta przed śniadaniem
9.00-9.30 Śniadanie
9.30-9.45 Toaleta po śniadaniu
9.45-10.00 Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze
10.00-11.00 Spacer/zabawy w ogrodzie przedszkolnym/obserwacja przyrodnicza/ewentualne wyjście poza teren przedszkola
11.00-11.30 Zajęcia dydaktyczne
11.30-11.50 Zabawy ruchowe
11.50-12.00 Toaleta przed obiadem
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.40 Toaleta po obiedzie
12.40-14.00 Odpoczynek po obiedzie/Zabawy swobodne/ praca indywidualna z dzieckiem
14.00-14.30 Zabawa swobodna
14.30-14.50 Zabawy ruchowe
14.50-15.00 Toaleta przed podwieczorkiem
15.00-15.30 Podwieczorek
15.30-16.00 Zabawy i gry stolikowe/ zabawy muzyczne/ zabawy ruchowe
16.00-16.30 Gry stolikowe/praca indywidualna z dzieckiem
16.30-17.30 Aktywność Dzieci wg zainteresowań

Plan dnia dla grupy 4, 5 latków

6.30-8.00 Przyjmowanie dzieci do Przedszkola, czas zabaw samodzielnych
8.00-8.30 Powitanie dnia. Zabawy muzyczno-ruchowe/ praca indywidualna z Dzieckiem
8.30-8.50 Gimnastyka poranna- ćwiczenia ogólnorozwojowe i elementy profilaktyki wad postawy
8.50-9.00 Toaleta przed śniadaniem
9.00-9.30 Śniadanie
9.30-9.45 Toaleta po śniadaniu
9.45-10.30 Zajęcia dydaktyczne
10.30-11.00 Zabawy ruchowe, c.d. zajęć dydaktycznych
11.00-11.50 Spacer: zabawy na placu zabaw/obserwacja przyrodnicza/ ewentualne wyjścia poza teren przedszkola
11.50-12.00 Toaleta przed obiadem
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.40 Toaleta po obiedzie
12.40-13.00 Spotkania z literaturą dziecięcą/relaksacja
13.00-14.30 Zabawy swobodne/ praca indywidualna z dzieckiem
14.30-14.50 Zabawa ruchowa z odpowiednim elementem ruchu
14.50-15.00 Toaleta przed podwieczorkiem
15.00-15.30 Podwieczorek
15.30-16.30 Zabawy i gry stolikowe/ zabawy swobodne/ praca indywidualna z dzieckiem
16.30-17.30 Aktywność Dzieci wg zainteresowań